Consultoria

Transformació logística d’empreses, professionals i entitats públiques

Bikelogic aposta per una necessària transformació de la logística urbana i per una mobilitat alternativa tant per a empreses com per a famílies i particulars.

  • Solucions innovadores adaptades per a professionals, empreses i organitzacions mitjançant la utilització de cargo bikes i remolcs
  • Acompanyament en la transformació cap a la ciclologística
  • Formació per al manteniment i reparació de cargo bikes i remolcs
  • Quantificació d’impacte a nivell econòmic, social i ambiental